Autori

Fondator: Alina Roiniță
Cofondator: Alina Partenie

Filologisme.ro (Online) = ISSN 2601 – 5269

ISSN-L 26015269

Autori:
Alina Roiniță
Alina Partenie
Corina Hagiu
Beniamin B.
Alina Ioana Stan
Geena Scarpete Walters

 Despre…

Alina Roiniță este doctorandă în lingvistică în cadrul Universității din București, Facultatea de Litere. A fost ambasador cultural al României în Washington D.C., prin intermediul organizației Cultural Homestay International, în anul 2018. A absolvit facultatea și masterul în domeniul Literelor, concentrându-se, în mare măsură, asupra lingvisticii și poeticii. Alina consideră că limba reprezintă atât o formă de identitate, cât și un mod de a trăi, fie că îi conștientizezi sau nu importanța. Pentru ea, poetica și lingvistica mereu vor fi o formă de artă, astfel încât îmbinarea limbajului curent cu cel poetic constituie nici mai mult, nici mai puțin decât deplinătatea posibilităților de a crea.

 

Alina Partenie este doctorandă în lingvistică în cadrul Universității din București, Facultatea de Litere. A absolvit Facultatea de Litere și masterul de Teoria și practica editării în cadrul aceleiași facultăți. Alina crede că a fi filolog reprezintă o neîntreruptă căutare, o permanentă descoperire, o continuă mirare. Cuvântul –sub toate formele lui–, imaginea, cultura, sunetul ar trebui să se completeze, răspunzând multora dintre neliniștile lumii contemporane.

Corina Hagiu este absolventă a unui master de Teoria și practica textului și a unei specializări de Limbă și literatură română – Limbă și literatură franceză din cadrul Literelor Gălățene. Corina este pasionată de literatură și de critică literară și crede că a fi filolog înseamnă a vedea dincolo de text; în opinia sa, interpretarea lectorului avizat poate ridica sau coborî o creație artistică, indiferent de tipul ei. Pentru Corina, literatura înseamnă atât creație profesională, cât și personală, care poate da naștere conceptului „belle arte”.

 

 

Beniamin B. este doctor în Economie din cadrul Academiei de Studii Economice din București, dar și absolvent al unei specializări în Drept. Beniamin este pasionat de contrastul cultural, fiind interesat, în principal, de teme (și probleme) sociale majore, precum educația, discriminarea și excluziunea socială, integrarea pe piața muncii etc. El crede că individul schimbă lumea, mai întâi, prin conștientizare și, mai apoi, prin implicare.

Alina Ioana Stan este doctorandă în lingvistică în cadrul Facultății de Litere a Universității din București, unde a absolvit și studiile de licență și de masterat. Ea consideră că raportarea permanentă la tradiție și susținerea educației și a artelor reprezintă pilonii de rezistență ai unei culturi. Pentru Alina, „a vorbi despre limba română este ca o duminică” (Nichita Stănescu).

 

 

Geena Scarpete Walters este doctorandă în cadrul universității Arizona State University, SUA, unde studiază International Letters and Cultures. Geena este, totodată, absolventă a unui master de Studii avansate în lingvistică și a altuia de Studii de Traducere şi interpretare în Greaca modernă. Geena a finalizat și două facultăți, specializându-se în limbile română-neogreacă și engleză-arabă. Pasiunea sa rămâne lingvistica comparată şi istorică, motiv pentru care a studiat mai multe limbi străine, atât actuale, cât şi vechi (latina, greaca veche, sanskrita), dorindu-şi să descopere cât mai multe puncte comune între atunci şi acum. Pentru Geena, o limbă nu poate fi înţeleasă pe deplin dacă alegi să faci abstracţie de trecutul acesteia.