Echipa

 

Fondator: Alina Roiniță
Cofondator: Alina Partenie

Filologisme.ro (Online) = ISSN 2601 – 5269

ISSN-L 26015269

 

Autori:
Alina Roiniță
Alina Partenie
Alexandru Cristian Groza
Corina Hagiu
Beniamin B.
Alina Ioana Stan
 

 Despre…

Alina Roiniță este doctorandă în lingvistică în cadrul Universității din București, Facultatea de Litere. A absolvit facultatea și masterul în domeniul Literelor, concentrându-se, în mare măsură, asupra lingvisticii și poeticii. Alina consideră că limba reprezintă atât o formă de identitate, cât și un mod de a trăi, fie că îi conștientizezi sau nu importanța. Pentru ea, poetica și lingvistica mereu vor fi o formă de artă, astfel încât îmbinarea limbajului curent cu cel poetic constituie, nici mai mult, nici mai puțin decât deplinătatea posibilităților de a crea.

 

 

Alina Partenie este doctorandă în lingvistică în cadrul Universității din București, Facultatea de Litere. A absolvit Facultatea de Litere și masterul de Teoria și practica editării în cadrul aceleiași facultăți. Alina crede că a fi filolog reprezintă o neîntreruptă căutare, o permanentă descoperire, o continuă mirare. Cuvântul –sub toate formele lui–, imaginea, cultura, sunetul ar trebui să se completeze, răspunzând multora dintre neliniștile lumii contemporane.

 

Alexandru Cristian Groza este doctorand Fulbright în cadrul Universității din California, Berkeley, și doctorand în cadrul Universității din București, Facultatea de Istorie, acolo unde și-a finalizat și studiile de licență și master. Alexandru crede că istoria nu se repetă, ci rimează. Nu există o istorie obiectivă sau oficială –niciodată nu a fost–, ci una bazată pe interpretări sincere și bine documentate. El este interesat de studiul societății, iar ca cercetător se dedică în special studiului arhivelor, chiar dacă asta înseamnă teancuri de semnături, carduri de memorie arse și o bibliotecă de unități externe … totuși, o face din pasiune.

 

Corina Hagiu este absolventă a unui master de Teoria și practica textului și a unei specializări de Limbă și literatură română – Limbă și literatură franceză din cadrul Literelor Gălățene. Corina este pasionată de literatură și de critică literară și crede că a fi filolog înseamnă a vedea dincolo de text; în opinia sa, interpretarea lectorului avizat poate ridica sau coborî o creație artistică, indiferent de tipul ei. Pentru Corina, literatura înseamnă atât creație profesională, cât și personală, care poate da naștere conceptului „belle arte”.

 

 

 

Beniamin B. este doctor în Economie din cadrul Academiei de Studii Economice din București, dar și absolvent al unei specializări în Drept. Beniamin este pasionat de contrastul cultural, fiind interesat, în principal, de teme (și probleme) sociale majore, precum educația, discriminarea și excluziunea socială, integrarea pe piața muncii etc. El crede că individul schimbă lumea, mai întâi, prin conștientizare și, mai apoi, prin implicare.

 

 

Alina Ioana Stan este doctorandă în lingvistică în cadrul Facultății de Litere a Universității din București, unde a absolvit și studiile de licență și de masterat. Ea consideră că raportarea permanentă la tradiție și susținerea educației și a artelor reprezintă pilonii de rezistență ai unei culturi. Pentru Alina, „a vorbi despre limba română este ca o duminică” (Nichita Stănescu).