Despre

Filologismele reprezintă un proiect care are în vedere mai multe aspecte cu referire, în mare parte, la limba română. Dat fiind că întortocheate sunt căile limbii și, mai cu seamă, ale limbii române, ne-am gândit că oferirea unor explicații lingvistice (!) pentru greșelile și neliniștile care ne macină pe mulți dintre noi constituie nici mai mult, nici mai puțin decât o investigație ce se oferă a fi gratuită. Căci cuvântul aduce ordine într-o lume haotică, el are reguli. Azi, cuvinte de peste mări și țări se întâlnesc și își vorbesc, se înlocuiesc sau se completează. Mai mult de atât, având în vedere pasiunile filologului, ținem să prezentăm atât o rubrică de recenzii, în special, ale unor cărți apărute recent, cât și o rubrică ce poate avea conținut diferit, de la artă vizuală la artă turistică ori la comunicare interculturală. Filologismele includ și Societatea vice<->versa, cotidianul mai altfel, cu îngăduință, fețele lumii pe dos. Filologismele sunt cuvinte despre cuvinte puse laolaltă. Alegeri personale, și nu numai, din lingvistică și dincolo de ea, „Citiți, fraților, citiți, dar nu cu răutate!”.