Românii și Europa mediană. Contribuții la tipologia culturală a Europei