Celălalt sens… Observații asupra verbului „a aplica”

de Alina ROINIȚĂ

Creșterea actuală a influenței engleze în limba română vine în continuarea unui proces îndelungat, însă în ultimii ani se observă o întrebuințare, poate exagerată, de anglicisme atât în mass-media, cât și în comunicarea orală. Pe de o parte, însă, nu putem discuta întotdeauna acest aspect în termenii corect-greșit, dat fiind că limba evoluează și că există acea adaptare a unor sensuri sau cuvinte care nu există în limbă și pe care trebuie să le împrumutăm pentru a descrie o realitate. Pe de altă parte, există și un adaos de sens care nu duce numai la încărcarea cuvintelor în cauză, ci pune și probleme de receptare corectă vorbitorilor nefamiliarizați cu limba engleză.

Un fenomen des întâlnit este calcul lingvistic (lexical ori de structură) care constă în adoptarea dintr-o limbă străină a unui termen format dintr-un complex fonetic reunit cu un conținut semantic. Spre deosebire de împrumutul lexical, calcul semantico-lexical, de exemplu, „constă în atribuirea unui sens nou unui cuvânt existent deja într-o limbă, după modelul corespondentului său străin, care întotdeauna are cel puțin două sensuri” (Theodor Hristea (coord.), 1984, Sinteze de limba română, p. 111). Astfel, termenul influențat și cel după care se calchiază trebuie să aibă cel puțin un sens comun.

De pildă, în mass-media actuală deseori este utilizat cuvântul a aplica, cu precădere în mediul on-line, pentru a denumi acțiunea de a candida, a trimite CV-ul, a se înscrie pentru un interviu ori a adera, după modelul din limba engleză: to apply. În limba română, verbul a aplica nu are niciunul dintre aceste sensuri, după cum urmează: a aplica (DEX): (1) a pune un lucru pe (sau peste) altul pentru a le fixa, a le uni, a face din ele un corp comun; (2) a pune ceva în practică; a întrebuința, a folosi; a face, a administra, de exemplu: a aplica un procedeu, a aplica un tratament, ori locuțiunea verbală a aplica (cuiva) o corecție = a pedepsi cu bătaia (pe cineva); (3) a raporta un principiu general la un caz concret, particular. Preluarea sensului to make an application or request din limba engleză, evidențiat prin exemple precum to apply for a job, to apply for a raise, a căpătat amploare în limba română conducând la impunerea sa în uz. O explicație pentru acest fenomen o poate constitui ușurința de a exprima o realitate care s-a impus printr-o limbă străină, în cazul de față engleza, dat fiind că utilizarea sensului provine din mediul on-line.